12. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

12. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati
3. listopada (utorak)s početkom u 17.30 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :   

  1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice
  2. Prijedlog odluke o prihvaćanju inicijative i prijedloga o promjeni područja mjesnih odbora na području Grada Opatije
    Izvjestiteljica:  pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mirna Pavlović-Vodinelić
  3. Razno

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA

Igor Matković, v.r.

Opatija