13. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21)

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati

13. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije u projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pobri“
    Izvjestitelj: Astra Gašparini
  3. Prijedlog Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije
     Izvjestitelj: Filip Vlah
  4. Razno.

               PREDSJEDNIK ODBORA

                                Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija