14. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine” primorsko-goranske županije br. 17/21)

SAZIVAM

 

  1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 28. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice
  2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2022. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2023. godinu
    Izvjestitelj: zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija, Igor Ravnić
  3. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u k.o. Opatija (k.č. 552/1 k.o. Opatija-Borisa Želea 5)
    Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

 

       PREDSEJDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija