15. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatija – 2. listopada 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   15. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati   2. listopada 2018. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                 Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija