18. sjednica Gradskoga vijeća

18. sjednica Gradskoga vijeća

    Na jucerašnjoj 18. sjednici Gradskoga vijeca Grada Opatije usvojen je Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na podrucju Grada Opatije. Prema Odluci najviši paušalni porez po krevetu iznosit ce 345 kuna, a u prvi razred uz Opatiju i Icice amandmanom vijecnika Igora Puža (AM) svrstana je i Ika. U drugom su poreznom razredu Opric i Pobri sa 240 kuna, u trecem Poljane, Dobrec i Veprinac sa 200 kuna paušalnog poreza te u cetvrtom Vela Ucka s 150 kuna godišnjeg paušalnog poreza po krevetu. Vijecnici su usvojili i Prijedlog odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije te dali suglasnost na Opce uvjete parkiranja na podrucju Grada Opatije. Promjene u uslugama parkiranja su slijedece: Ulica Feliksa Peršica iz zone 0 prelazi u zonu 1, kao i lokacija parkirališta na Novoj cesti kod Doma zdravlja, povlaštene parkirne karte više se ne mogu koristiti u zoni 0, 0a i 0b izuzev u Ulici Joakima Rakovca  te u dijelu Ulice maršala Tita od hotela Palace do izlazne ceste hotela Adriatic. Povlaštene parkirne karte mogu se koristiti u zoni 1 osim na lokacijama kod groblja Volosko i Nova Cesta kod Doma zdravlja, dodane su povlaštene parkirne karte darivateljima krvi: muškarcima sa 100 i više davanja i ženama sa 75 i više davanja, uvedeno tri mjeseca nenaplate parkiranja subotom, nedjeljom i blagdanom od 1. prosinca do kraja veljace. Vrijeme naplate parkiranja u razdoblju od lipnja do rujna produženo je do 24 sata. Satna i dnevna parkirna karta izdana za zonu u kojoj je cjenovno viša naknada vrijedit ce i u svim zonama sa cjenovno nižom naknadom za parkiranje.  Gradsko vijece je na jucerašnjoj sjednici usvojilo i Prijedlog Lokalnog programa za mlade od 2018. do 2021. koji im je predstavila predsjednica Udruge Žmergo Diana Kovacic. Udruga Žmergo je za Grad Opatiju izradila Lokalni plan s temeljnom zadacom ukljuciti mlade od 15 do 30 godina u sva podrucja društvenog života, poboljšati kvalitetu života mladih i otvoriti centar za mlade u Villi Antonio. Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju. Grad Opatija vec nekoliko godina gradanima daje poticaje za prikljucenje na kanalizacijski sustav. Fizickim osobama, vlasnicima odnosno fizickim osobama zakonitim posjednicima postojecih gradevina na podrucju Grada Opatije, koje nisu spojene na sustav javne odvodnje i koji su obvezni prikljuciti iste po odredbama Odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine na podrucju Grada Opatije, Grad Opatija ce priznati dio troškova prikljucenja u visini od 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kuna, ako se prikljucak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2019. godine. U slucaju da radove prikljucenja samostalno izvodi vlasnik odnosno posjednik gradevine, kao troškovi prikljucenja priznati ce se troškovi dobave materijala koji je potreban za izgradnju prikljucka. Troškove prikljucenja vlasnici gradevina mogu platiti u 12 mjesecnih obroka bez kamata. Usvojeno je i Izvješce o izvršenju planiranih programa projekata i akcija Destinacijskog plana Grada Opatije do 2017. godine koje je gradonacelnik Ivo Dujmic jucer podnio Vijecu. Vijecnici su dali suglasnosti na izmjene i dopune statuta Djecjeg vrtica Opatija i Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija