19. sjednica Gradskoga vijeća

19. sjednica Gradskoga vijeća

 Na jucerašnjoj 19. Sjednici Gradskoga vijeca Grada Opatije vijecnici su jednoglasno prihvatili inicijativu Mjesnog odbora Volosko da se stubište koje povezuje ulicu Andrije Stangera i Obalu Frana Supila preimenuje u Stubište Ljube Kuntarica. Tako ce znameniti skladatelj i glazbenik, stanovnik Voloskog, autor brojnih glazbenih hitova dobiti zasluženo priznanje. Ova površina nema dodijeljeno ime po postojecim odlukama o imenovanju ulica i trgova pa niti jednoj od zgrada koje se nalaze uz stubište nece biti potrebno mijenjati kucni broj jer imaju ulaze s druge ulice te gradani nece morati mijenjati osobne dokumente. Usvojen je i Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2019. godini, o kojem smo vec izvijestili javnost. U Program je uvršten i amandman gradonacelnika kojim se predlaže da se u dijelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaledu, predvidi i poticaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podrucju naselja Vela Ucka i Mala Ucka koji ne moraju nužno biti u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata. Time se želi poduprijeti otvaranje novih ugostiteljskih objekata, odnosno olakšati poslovanje postojecih kako bi se unaprijedila turisticka ponuda u tom dijelu Grada Opatije. Amandmanom su potpore za obavljanja ugostiteljske djelatnosti u zaledu proširene i na ugostiteljske objekte koji djelatnost obavljaju u zajednickim prostorima s mini marketima ili klasicnim prodavaonicama, sve kako bi se omogucio opstanak takvih ugostiteljskih objekata koji cesto predstavljaju i mjesto okupljanja lokalnog stanovništva. Opatijski vijecnici na jucerašnjoj sjednici Vijeca usvojili su Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora cime su se uskladili s izmjenama zakona. Najveca novost je to što Grad Opatija, za poslovne prostore kojima istjece ugovor o zakupu, može sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natjecaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojecem ugovoru na odredeno vrijeme, na rok od 5 godina. Navedenom izmjenom Zakona zakupodavac više nije dužan sadašnjem zakupniku po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, vec to može uciniti ako je takva ponuda ekonomski opravdana. Veliku pozornost gradskih vijecnika izazvali su prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti o dodjeli sredstava za sponzorstva. Vijecnici su, glasovanjem, odlucili da ce financijska sredstava za sponzorstva programa i manifestacija dobiti UABA Opatije za putovanje ucenika i mentora Vlakom sjecanja u Auschwitz i Dom za starije i nemocne osobe Lovran za sufinanciranje psihijatrijskih pregleda šticenika, dok ostali prijedlozi nisu prošli. Isto tako, vijecnici su odbili financijska sponzorstva Medunarodne udruge studenata medicine CroMSIC za natjecanje u klinickim vještinama, tvrtke Dancestar d.o.o. za potporu plesnog natjecanja, Zaklade Sveucilišta u Rijeci za izdavanje monografije, Udruge Rijecke stepenice za modnu manifestaciju „Opatijska razglednica“ te Osnovne škole Viktor Car Emin iz Lovrana za sufinanciranje produženog boravka i rada socijalnog pedagoga.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija