19. sjednica Gradskoga vijeća

 Na jucerašnjoj 19. Sjednici Gradskoga vijeca Grada Opatije vijecnici su jednoglasno prihvatili inicijativu Mjesnog odbora Volosko da se stubište koje povezuje ulicu Andrije Stangera i Obalu Frana Supila preimenuje u Stubište Ljube Kuntarica. Tako ce znameniti skladatelj i glazbenik, stanovnik Voloskog, autor brojnih glazbenih hitova dobiti zasluženo priznanje. Ova površina nema dodijeljeno ime po postojecim odlukama o imenovanju ulica i trgova pa niti jednoj od zgrada koje se nalaze uz stubište nece biti potrebno mijenjati kucni broj jer imaju ulaze s druge ulice te gradani nece morati mijenjati osobne dokumente. Usvojen je i Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2019. godini, o kojem smo vec izvijestili javnost. U Program je uvršten i amandman gradonacelnika kojim se predlaže da se u dijelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaledu, predvidi i poticaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podrucju naselja Vela Ucka i Mala Ucka koji ne moraju nužno biti u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata. Time se želi poduprijeti otvaranje novih ugostiteljskih objekata, odnosno olakšati poslovanje postojecih kako bi se unaprijedila turisticka ponuda u tom dijelu Grada Opatije. Amandmanom su potpore za obavljanja ugostiteljske djelatnosti u zaledu proširene i na ugostiteljske objekte koji djelatnost obavljaju u zajednickim prostorima s mini marketima ili klasicnim prodavaonicama, sve kako bi se omogucio opstanak takvih ugostiteljskih objekata koji cesto predstavljaju i mjesto okupljanja lokalnog stanovništva. Opatijski vijecnici na jucerašnjoj sjednici Vijeca usvojili su Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora cime su se uskladili s izmjenama zakona. Najveca novost je to što Grad Opatija, za poslovne prostore kojima istjece ugovor o zakupu, može sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natjecaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojecem ugovoru na odredeno vrijeme, na rok od 5 godina. Navedenom izmjenom Zakona zakupodavac više nije dužan sadašnjem zakupniku po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, vec to može uciniti ako je takva ponuda ekonomski opravdana. Veliku pozornost gradskih vijecnika izazvali su prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti o dodjeli sredstava za sponzorstva. Vijecnici su, glasovanjem, odlucili da ce financijska sredstava za sponzorstva programa i manifestacija dobiti UABA Opatije za putovanje ucenika i mentora Vlakom sjecanja u Auschwitz i Dom za starije i nemocne osobe Lovran za sufinanciranje psihijatrijskih pregleda šticenika, dok ostali prijedlozi nisu prošli. Isto tako, vijecnici su odbili financijska sponzorstva Medunarodne udruge studenata medicine CroMSIC za natjecanje u klinickim vještinama, tvrtke Dancestar d.o.o. za potporu plesnog natjecanja, Zaklade Sveucilišta u Rijeci za izdavanje monografije, Udruge Rijecke stepenice za modnu manifestaciju „Opatijska razglednica“ te Osnovne škole Viktor Car Emin iz Lovrana za sufinanciranje produženog boravka i rada socijalnog pedagoga.

Opatija