2. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 27. listopada 2021. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom za 2/3 dijela k.č. 1140, k.o.

Opatija

    Izvjestitelj: Iva Kalanj Kiš

  1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka uplatom novog poslovnog udjela i ulaskom Grada Opatije u njegovu vlasničku strukturu

    Izvjestitelj: Filip Vlah

  1. Prijedlog Odluke o uvođenju naplate na dijelu parkirnih mjesta s ograničenim vremenom parkiranja

    Izvjestitelj: Filip Vlah

  1. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Izvjestitelj: Filip Vlah

  1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Opatije

    Izvjestitelj: Filip Vlah

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Mladen Žigulić, v. r.

Priloženi dokumenti

Opatija