20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 2. svibnja 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   20. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 2. svibnja 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija