21. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 24. svibnja 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   21. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 24. svibnja 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Fernando Kirigin, v.r.

Opatija