23. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

23. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 13. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice
 2. Prijedlozi odluka o dozvolama na pomorskom dobru
  Napomena: materijal za ovu točku dnevnog reda bit će dostavljen naknadno
  Izvjestitelj: Pročelnik Filip Vlah
 3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Ika – Oprić, k.č. 867/1
  Izvjestiteljica: Viša stručna suradnica za upravljanje imovinom Iva Kalanj Kiš
 4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Ika – Oprić, k.č. 718
  Izvjestiteljica: Viša stručna suradnica za upravljanje imovinom Iva Kalanj Kiš

 

                                 PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Opatija