4. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

                                    S A Z I V A M

 

4. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati
2. studenog
2021. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice

2. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora

Izvjestiteljica: Helena Masarić

3. Pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije

Izvjestiteljica: Helena Masarić

4. Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća

Izvjestiteljica: Helena Masarić

5. Pročišćeni tekst Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Izvjestiteljica: Mia Cvijetić

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Alessandra Selak, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija