1. sjednica Odbora za sport i rekreaciju

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za sport i rekreaciju koja će se održati dana 17. studenoga 2021. godine (srijeda) s početkom u 18.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, Maršala Tita 3.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Izlaganje inicijative i privatne investicije vezane za odbojku na pijesku;
  2. Analiza proračunskih stavki vezanih uz sport;
  3. Razno.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                 Kristian Tončić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija