4. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

4. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 06. prosinca 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

 1. Prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe s Rossellom Castellini u odnosu na k.č. 556 k.o. Ika-Oprić
  Izvjestitelj: Tea Mladenić Visintin
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
   Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
   Izvjestitelj: Filip Vlah

 

 

                        PREDSJEDNIK ODBORA

                                       Mladen Žigulić, v.r.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija