Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Javno savjetovanje otvoreno je od 3. 12.2021. do 3. 01.2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija – „javno savjetovanje – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu“.

 

Izvješće s javnog savjetovanja je u nastavku.

Priloženi dokumenti

Opatija