5. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M 

5. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati
24. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
    Izvjestitelj: Filip Vlah
  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č. 844/1 pašnjak od 1163 m2, upisana u zk ul. 330 k.o. Ičići
    Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija