4. sjednica Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (”Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 29/21)

 

 S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost koja će se održati 07. srpnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice
  2. Davanje suglasnosti na Odluku o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača za pedagošku godinu 2022./2023.
  3. Razno

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Sanda Grčević, v. r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija