50 milijuna kn od prodaje dionica LRH nije nestalo

Javnosti je poznato da je Nova Liburnija d.o.o., vlasnici koje su Grad Opatija, Opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga od transakcije dionica Liburnia Riviera Hotela d.d. u Hotelu Cavtat d.d. uprihodila 67.000.000,00 milijuna kuna, a Grad Opatija 39.056.200,00, a ne 50.000.000,00. O tome je odluku donijelo Gradsko vijece Grada Opatije na sjednici 12. travnja 2016. godine prilikom odlucivanja o smanjenju temeljnog kapitala Nove liburnije d.o.o. Od 39.000.000,00 kuna proracunima je za izgradnju vrtica planirano utrošiti 26.535.000,00, a ostalo je utrošeno za otplatu ranije preuzetih kredita i kapitalnih investicija. To bi trebali znati i vijecnici koji sudjeluju u radu Gradskog vijeca i donose odluke. Vijecnici vecine u Gradskom vijecu, Igor Puž, Ana Puž Kukuljan, Gordana Grgurina, Fernando Kirigin, Neven Varljen i predsjednik Gradskog vijeca dr.sc. Robert Kurelic, koji su održali konferenciju za tisak i slikali se pred Centrom Gervais prozivajuci gradonacelnika za „slucaj „nema novaca za vrtic““, neistinitim tvrdnjama zlonamjerno uznemiravaju gradane i dovode u pitanje transparentnost proracuna Grada i namjensko trošenje sredstava. Ovo nije prvi put da to cine, iako im je kao vijecnicima dobro poznato gdje i kako se troši proracun  Grada, jer su za njega i glasovali. Podsjecam javnost da su na istovjetan tendenciozan i maliciozan nacin nastupali i vezano za izgradnju Centra Gervais te da su vijecnici Igor Puž i dr.sc. Robert Kurelic podnijeli protiv mene i kaznenu prijavu iako su znali da nije bilo pocinjenja kaznenog djela, a što je u konacnici i potvrdeno odbacivanjem njihove prijave od strane nadležnog Državnog odvjetništva. Minimum civilizacijskog ponašanja bio bi da se ispricaju za podnošenje lažne prijave, što do danas nisu ucinili. S tom praksom su ocigledno neki nastavili, jer su iz obijesti podnijeli kaznenu prijavu i za izgradnju Djecjeg vrtica, naravno, iznova lažnu, a nedavno i prijavu za provodenje postupka imenovanja procelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Na pocetku mandata gradskih vijecnika moglo bi se govoriti o nesnalaženju i nerazumijevanju uloge vijecnika, ali sada to više nije slucaj, vec zlonamjerno ponašanje u cilju destabiliziranja stanja u Gradu i izgradnje iskljucivo osobne promocije na neistinitim informacijama. Istina je da je Grad Opatija zakljucio ugovor za izgradnju Djecjeg vrtica nakon provedenog postupka javne nabave s GP Krkom d.o.o. na iznos od 38.628.100,00 kuna, da je u Proracunu Grada sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi  i uzancama u gradevinarstvu za takvu vrstu gradevina (novi Djecji vrtic cini 5 objekata) planirano za nepredvidene radove 1.981.226,00 kuna, iako Zakon omogucuje izmjene ugovora bez provodenja novog postupka javne nabave do 15% ugovorene vrijednosti radova.  Potpisivanju ugovora nazocio je i sadašnji vijecnik Fernando Kirigin, tada moj zamjenik gradonacelnika, pa cudi njegova zaboravnost o visini troškova izgradnje. Tocni troškovi neplaniranih radova bit ce poznati po okoncanoj situaciji, investicija izgradnje Djecjeg vrtica nije probijena. Naravno da je za izgradnju Djecjeg vrtica trebalo izraditi i potrebnu dokumentaciju koja cini trošak ukupne investicije i to je jasno receno na konferenciji za tisak o pripremi rebalansa Proracuna za 2018. godinu. Uz sve opstrukcije koje smo imali i imamo, ocekujemo da cemo nakon tehnickog pregleda Djecjeg vrtica koji je zakazan za 17. srpnja 2018. godine dobiti uporabnu dozvolu, a nakon toga ce ravnateljica i zaposlenici Djecjeg vrtica izvršiti sve pripreme za pocetak nove pedagoške godine u novom Djecjem vrticu. Za javnost ce biti posebno organizirana mogucnost razgledavanja novog modernog Djecjeg vrtica, a o tocnom datumu bit ce pravodobno obavještena. Što se tice Zajednice Talijana Opatija i njihovih partnera, Grad Opatija je još 31. svibnja 2011. godine potpisao pismo namjere vezano uz financiranje izgradnje Djecjeg vrtica, a temljem toga 10. svibnja 2012. godine ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje Djecjeg vrtica (zajednica Talijana i njihovi partneri trebali su sudjelovati u sufinanciranju sa 26%). Nesporno je da su se ugovorne strane obvezale sufinancirati izradu idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta i izgradnju i opremanje novog objekta. Uvažavajuci našu dugogodišnju dobru suradnju sa Zajednicom Talijana i njhovim partnerima, te okolnosti u kojima su se nalazili oko problema financiranja, što je u izjavi za medije objavljenoj u Novom listu od 12. srpnja 2018. potvrdio i g. Mauritzio Tremul, pokušavali smo problem riješiti dogovorno. Nažalost, na naše opetovane pisane pozive da izvrše placanje preuzetih ugovornih obveza od 2. ožujka 2016., 27. srpnja 2016., 02. prosinca 2016., 13. ožujka 2017., 09. lipnja 2017., 15. rujna 2017., 19. prosinca 2017. i 15. veljace 2018.  i mnogobrojne održane sastanke, nikada nisu upozorili da je upitno izvršavanje njihove obveze. Ne želim špekulirati koji su tome razlozi. Uvijek isticem da kohabitacija u obnašanju vlasti u Gradu Opatiji znaci da moramo zajednicki pronalaziti rješenja koja su za naše gradane u danim okolnostima najbolja. Moje pozivanje predstavnika vecine u Gradskom vijecu nije bila “ucjena“ kako to oni nazivaju, nego iznošenje cinjenica od kojih oni bježe, jer treba donijeti odluke i iza njih stajati. Predsjednik vijeca dr.sc. Robert Kurelic je u Novom listu od 08. lipnja 2018. godine pod naslovom „Stop rasprodaji vrijedne gradske imovine“ jasno izjavio da je on protiv prodaje imovine, iako zna da je planirani prihod od prodaje rasporeden u rashodima proracuna kojeg je Gradsko vijece usvojilo. Svaki odgvorni vijecnik zna i trebao bi znati da ukoliko se planirani prihodi ne ostvare, da nema niti planiranih rashoda. Ocekivao sam konstruktivne prijedloge kojih nažalost nije bilo. Sve investicije Grada, od Sportske dvorane Marino Cvetkovic, Centra Gervais i sada Djecjeg vrtica, provedene su u skladu s propisima i nije bilo nezakonitosti u postupanju.“

Opatija