7. hrvatska konferencija o vodama

 7. hrvatska konferencija o vodama pod naslovom „Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode“ od 30. svibnja do 1. lipnja održava se u Opatiji. Konferencija s 200 sudionika donosi interdisciplinarno raspravljanje o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj. Upravljanje vodama prema zahtjevima europske pravne stecevine donijelo je nove vrijednosti hrvatskom vodnom gospodarstvu s naglaskom na podizanje i ocuvanje dobrog stanja voda, uz poštivanje najviših standarda zaštite okoliša i prirode, culo se na otvaranju konferencije. – Klimatske promjene su evidentne, a hidrološki ekstremi poplave i suše sve izraženiji, stoga je prilagodba struke nužna. Ova konferencija treba pružiti odgovore kako se nositi s tim ekstremima. Izgradnjom sustava za privremenu akumulaciju vode može se pomoci u sušnim razdobljima te odredenu kolicinu vode preusmjeriti u navodnjavanje, naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran ?urekovic. On je istaknuo i da privatizacije vodnih resursa u RH nece biti te da ce se novim zakonskim okvirom jedinicama lokalne samouprave dati još vece ovlasti u vezi upravljanja vodnokomunalnim sustavima.  Uz korištenje sredstava iz Eu fondova razvoj vodne infrastrukture danas je intenzivniji u odnosu na ranija razdoblja, no još ima prostora za bolju apsorbciju raspoloživih financijskih resursa što je veliki izazov za sve sudionike u upravljanju vodama: državne institucije, komunalna društva, projektante, izvodace radova, sve korisnike voda i vlasnike poljoprivrednih zemljišta. Osim tradicionalne suradnje sa susjednim državama po pitanju vodnog gospodarstva, za Hrvatsku je iznimno važna i suradnja na razini Europske komisije, na razini velikih medunarodnoih slivova Dunava i Save te Sredozemnog mora, naglašeno je na konferenciji. – Na opatijskom smo podrucju vec ucinili mnogo po pitanju zaštite voda, odnosno izgradnje kvalitetnog sustava vodoopskrbe i odvodnje. dobar je dio investicija financiran i iz europskih fondova, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic prilikom otvaranja konferencije, te nastavio kako je danas visokih gotovo 99% korisnika na podrucju Grada Opatije spojeno na vodovod, dok je zbog konfiguracije terena spajanje na odvodnju nešto sporije, no uz poticaje za prikljucenje koje daje grad i tu se statistike znacajno poboljšavaju. U  ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike skup je pozdravio državni tajnik Mario Šiljeg, a u ime Primorsko-goranske županije zamjenik župana Petar Mamula.

Opatija