900 tisuća kuna za poticaje poduzetništvu

900 tisuća kuna za poticaje poduzetništvu

  Grad Opatija 2011. godine zapoceo s provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, koji se odnosi na poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba i poticaje za pocetak obavljanja obrtnickih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih Javnih poziva od 2011. do 2018. godine dodijeljeno 188 poticaja (od toga 94 za zapošljavanje, 93 za pokretanje djelatnosti) za što je gradskim proracunima kroz sedam godina izdvojeno 2.620.607,84 kuna. Proracunom za 2019. za ovu je namjenu osiguran iznos od 900.000 kuna, od cega se 590.000 kuna odnosi na obveze po ugovorima zakljucenim u 2018. godini.  I ove godine, Program je usmjeren na zapošljavanje nezaposlenih osoba, otvaranje obrta i slobodnih zanimanja te potpore odredenim djelatnostima koje se obavljaju u zaledu. POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA: a) za svaku novozaposlenu osobu (s navršenih 30. godina) – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 20% bruto place, a najviše do 2.500,00 kuna mjesecno, b) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina – jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 25% bruto place, a najviše do 3.000,00 kuna mjesecno c) za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom: – jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i – 12 mjesecnih poticaja u visini do 30% bruto place, a najviše do 4.000,00 kuna mjesecno POTICAJ ZA POCETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI: a) za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna  i 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna b) za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) – jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE Ovaj oblik poticaja obuhvaca subvenciju kamata od dva postotna poena u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara Primorsko-goranska županija ili pojedina ministarstva RH do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini. POTICANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U ZALE?U Ovaj oblik poticaja mogu koristiti poduzetnici koji obavljaju djelatnosti Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (klasicne prodavaonice ili mini marketi), kao poduzetnici koji u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (bocarije), obavljaju ugostiteljsku djelatnost i to na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, Opric i Dobrec te naselja Opatija na podrucju mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste. Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeci i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovacka radnja, ugostiteljski objekt i slicno) na podrucju Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na podrucju Grada Opatije, obrtnici i slobodna zanimanja te nosioci OPG-a, s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na podrucju Opatije. Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada vec koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj vec dobili. Obrtnici koji su vec koristili poticaj za pocetak obavljanja djelatnosti ne mogu ponovno koristiti isti oblik poticaja. U odnosu na dosadašnji Program manji dio odredbi je dopunjen ili promijenjen: Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici te neprofitne organizacije koji su u 2019. zaposlili ili ce zaposliti osobe s prebivalištem na podrucju Grada, na neodredeno ili odredeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti. Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje su u mirovini. Mjesecni poticaji prestat ce se isplacivati u slucaju da osoba za koju se koristi poticaj tijekom trajanja ugovora promjeni prebivališta izvan granica Grada Opatija i to pocev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta. U slucaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan podrucja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca ili ode u mirovinu takoder je obvezan Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja. Ovaj Prijedlog  upucen je Gradskom vijecu na usvajanje na sjednicu zakazanu za 20. ožujka, a bude li usvojen uskoro ce biti raspisan Javni poziv.

Opatija