Amandman na Prijedlog Proračuna za 2019.

Amandman na Prijedlog Proračuna za 2019.

  Amandman na Prijedlog Proracuna za 2019. godinu upucen je nakon što je Vlada RH objavila da ce se u iducoj školskoj godini 2019./2020. pitanje financiranja udžbenika za osnovnoškolce riješiti iz Državnog proracuna. Kako je Prijedlogom Proracuna Grada Opatije za 2019. za besplatne udžbenike predvideno 300 tisuca kuna, amandmanom se ta sredstva preusmjeravaju u: financiranje javnih potreba u sportu ( dodatnih 150 tisuca kuna), poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje (dodatnih 100 tisuca kuna)  te za List Opatija (dodatnih 50 tisuca kuna) i to za troškove štampanja (9 tisuca kuna), distribuciju, odnosno poštanske usluge (3 tisuce kuna) te honorare novinarima (38 tisuca kuna).   Navedenim amandmanom ublažile bi se dijelom posljedice smanjenja planiranih sredstva za javne potrebe u sportu i za rad Lista Opatija u odnosu na ovogodišnju visinu izdvajanja te omogucilo dodjelu veceg broj poticaja za zapošljavanje i pocetak obavljanja djelatnosti sukladno interesu poduzetnika. Osim toga, u 2019. godini planira se uvesti novi odnosno drugaciji oblik poticaja namijenjen postojecem OPG-ovima kao financijska potpora razvoju te djelatnosti u zaledu Grada.

Opatija