Autotaksi prijevoz na području Grada Opatije

Autotaksi prijevoz na području Grada Opatije

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/08) dana 7. svibnja 2018. godine, stavljene su van snage odluke jedinica lokalne samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i  Odluka  o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 22/10 i 6/11) Grada Opatije. Temeljem ovlasti propisanih Zakonom, na sjednici Gradskog vijeca, održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijeta je Odluka o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 21/18), kojom se utvrduju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, nacin njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Za obavljanje autotaksi prijevoza na podrucju Grada Opatije, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša (obrazac za podnošenje zahtjeva). Naknada za izdavanje dozvole utvrduje se u visini jedne desetine prosjecne mjesecne isplacene netoplace u pravnim osobama u Gradu Opatiji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole (iznos jednokratne naknade za mjesec srpanj iznosi 562,00 kune).

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija