Broj novorođenih u Opatiji raste

 U 2018. godini rodene su 102 bebe, male Opatijke ili Opatijci. Za njih je Grad Opatija osigurao i isplatio naknade za novorodenu djecu. Od toga su broja 84 naknade isplacene u 2018., a 18 naknada u 2019. godini, nakon Rebalansa Proracuna za 2018. godinu. Ukupno je za novorodene u 2018. godini iz Proracuna izdvojeno 1.311.000,00 kuna. Kratkorocna statistika govori da se od uvodenja poticajnih demografskih mjera broj novorodene djece u Opatiji povecao jer su za 2017. godinu isplacene 82 naknade, za što je utrošeno 469 tisuca kuna. Ove godine, do danas 4. veljace, isplaceno je 5 naknada obiteljima novorodenih, a u opatijskom je Proracunu za poticajne demografske mjere u 2019. predvideno milijun kuna. Rodi li se i više malih Opatijaca sredstava ce biti osigurana, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic. Podsjetimo, Grad Opatija svojim gradanima isplacuje po 10 tisuca kuna za prvorodeno dijete, 15 za drugo, 20 za trece dijete i po pet tisuca kuna više za svako sljedece dijete u obitelji.    

Opatija