Duže radno vrijeme Turističke ambulante u Opatiji od 1. srpnja 2019.

Iz Doma zdravlja PGŽ obavještavaju da je za potrebe rada Turisticke ambulante u Opatiji osiguran i dodatni lijecnicki tim cime se sadašnje radno vrijeme vraca na uobicajeno radno vrijeme tijekom turisticke sezone. Od 1.srpnja do 30.rujna 2019.godine Turisticka ambulanta u Opatiji, Vladimira Nazora 4 (T: +385 (0)51 271 227) radit ce svaki dan u vremenu od 8 – 24,00 sata. Podsjecamo da su proracunom Grada Opatije osigurana sredstva za cjelogodišnji rad Turisticke ambulante koji je pojacan u ljetnim mjesecima.

Opatija