Edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici

  Dvodnevna edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih u zajednici i procesima odlucivanja u Vili Antonio, za mlade od 15 do 30 godina, održava se u organizaciji opatijske Udruge Žmergo. Grad Opatija pokrenuo je izradu Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2018.- 2021., a Gradsko vijece jednoglasno usvojilo ovaj prvi strateški dokument namijenjen mladima na svojoj posljednjoj sjednici. U sklopu LPZM dogada se niz aktivnosti namijenjenih mladima, ali i onima koji rade s mladima, kako bi se uspješno krenulo s realizacijom LPZM i umrežavanjem cijele zajednice u narednim koracima. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na srecu i Državnog proracuna za 2018. godinu. – Lokalni je program za mlade Grada Opatije donesen, no bez vašeg aktivnog sudjelovanja on je samo slovo na papiru. Vašoj kreativnosti, svježim idejama i znanju prepuštamo, s punim povjerenjem, daljnje djelovanje, a za nekoliko godina cemo se opet naci i svjedociti ostvarenom, porucio je sudionicima edukacije gradonacelnik Ivo Dujmic. Na dvodnevnoj edukaciji polaznici ce se baviti temama aktivnog sudjelovanja, rada s mladima, sektorom mladih u zajednici. Dotaknut ce se procesa donošenja odluka i politika za mlade, a sve to na dinamican, interaktivan nacin kroz niz metoda neformalnog obrazovanja. Cilj je osnažiti i motivirali cim veci broj mladih da se ukljuce u realizaciju usvojenog Lokalnog programa za mlade te na taj nacin jacati sektor mladih u Opatiji.  Edukacija je namijenjena clanovima Savjeta mladih Grada Opatije, Vijeca ucenika srednjih škola u Opatiji, Studentskog zbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, mladima okupljenima u udruge mladih te svim zainteresiranima za podrucje aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici i u donošenju odluka.  

Opatija