Fernando Kirigin predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije

   Na jucerašnjoj 20. sjednici Gradskoga vijeca izabran je novi predsjednik Gradskoga vijeca – Fernando Kirigin. Sukladno koalicijskom sporazumu stranaka SDP-HSU-IDS-AM-UK iz 2017. bilo je dogovoreno da ce prve dvije godine mandata dužnost predsjednika obnašati dr.sc. Robert Kurelic iz Akcije mladih, a druge dvije godine pripale su SDP-u. Nakon što je Robert Kurelic 23. travnja 2019. podnio ostavku na mjesto predsjednika Gradskoga vijeca, opatijski je SDP za predsjednika Gradskoga vijeca Grada Opatije predložio gradskog vijecnika Fernanda Kirigina, što je jucer Gradsko vijece i usvojilo vecinom glasova (od 16 prisutnih vijecnika protiv izbora Kirigina na mjesto predsjednika bili su vijecnici HDZ-a Marko Coric i dr. sc. Dina Šverko te vijecnik NL Ive Dujmica Vladimir Brnecic). Na dnevnom redu jucerašnje sjednice našle su se još dvije tocke. Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za razvoj. Usvajanjem ove odluke gradani Opatije ce pocevši od 1. svibnja placati jeftiniju vodu. Podsjetimo, Grad Opatija, Opcina Lovran i Opcina Matulji ukljucili su se 2003. godine u projekt Vlade Republike Hrvatske za zaštitu od onecišcenja voda na priobalnom podrucju, za što su uvele i namjensko povecanje cijene vode (naknada za razvoj) od 4,00 kn po m3 isporucene vode. Pocetkom 2010. godine, nakon završetka izgradnje svih gradevina planiranih 2003. godine, projekt je nastavljen izgradnjom novih vodnih gradevina, pri cemu je ranija odluka o visini naknade za razvoj zamijenjena novom, kojom je utvrdeno da ce visina naknade za razvoj i dalje iznositi 4,00 kn po m3 isporucene vode, od cega ce se 1,92 kn odnositi na podmirenje kreditnih obveza za izgradnju od 2003-2009. godine (I. faza) a 2,08 kn na izgradnju gradevina kredita koje ce uslijediti nakon 2010. godine i otplatu zajma za te radove (II. faza). Kako je u travnju 2019. godine završila otplata kredita za obveze iz I. faze izgradnje, izmjenom Odluke prestat ce se naplacivati 1,92 kn po m3 isporucene vode s 30. travnjom 2019. godine, a nastavit ce se prikupljanje naknade u iznosu od 2,08 kn po m3 isporucene vode za obveze iz II. faze (ova obveza istice krajem 2023. godine). Podsjetimo, u I. fazi izgradnje zapocelo je cjelovito rješavanje sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Liburnijske rivijere. Za brojne izgradene ili rekonstruirane komunalne vodne gradevine (33 objekta) na podrucju Grada Opatije, Opcine Lovran i Opcine Matulji, utrošeno je ukupno 124.322.962, 15 kn. Najveci dio objekata izgraden je na podrucju Grada Opatije, gdje je u izgradnju i rekonstrukcije uloženo ukupno 86.651.511,97 kn. Gradsko je vijece jucer dalo i suglasnost na Odluku o upisima i mjerilima upisa rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Djecjem vrticu Opatija za predškolsku godinu 2019./2020. Odluka je, kako je obrazložila ravnateljica Sabrina Jelic istovjetna onoj iz tekuce predškolske godine, a sukladno kapacitetu opatijske predškolske ustanove osigurana su mjesta za upis 450 do 470 djece.

Opatija