Golf igralište Brseč

  Na podrucju sjeverno od Brseca planirana je izgradnja Golf igrališta sa 18 polja s pratecim sadržajima, golf kucom s hotelskim smještajem te manjim brojem kuca i vila. Nakon donošenja Strategije razvoja turizma RH i Akcijskog plana razvoja golfa u RH steceni su preduvjeti za realizaciju ovog projekta Opcine Mošcenicka Draga. Danas je održan inicijalni sastanak nacelnika Opcine Mošcenicka Draga s gradonacelnikom Opatije te nacelnicima Opcina Lovran i Matulji s ciljem zajednicke podrške ovom projektu. Poznato je da golf sadržaji produžuju turisticku sezonu na gotovo cijelu godinu. Turisticke statistike govore da je vrhunac golf sezone od veljace do lipnja te od rujna do studenog. Golf igralište Brsec imat ce veliki doprinos podizanju kvalitete ponude cijele Opatijske rivijere te stoga ovaj projekt u potpunosti podupiremo, istaknuo je gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic.  Golf igralište Brsec je uvršteno u Županijski i Opcinski prostorni plan, napravljen je idejni projekt a trenutno se priprema dokumentacija za izdavanje lokacijske dozvole. Projekt ce biti ponuden potencijalnim investitorima i partnerima kako bi se zatvorila financijska konstrukcija.  

Opatija