EU projekti

Završeni projekti

Grad Opatija proveo je do sada desetak raznovrsnih EU projekata koji su se financirali iz različitih EU fondova. Aktivnosti projekta ovisile su o vrsti programa na koji je projekt prijavljen, a bile su usmjerene na međunarodnu suradnju, promociju, prijenos dobrih praksi te ulaganje u infrastrukturu.

Projekti u tijeku

Trenutno je u tijeku provedba nekoliko projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva, interpretaciju baštine te na socijalnu inkluziju. Isto tako, u provedbi su projekti obnove i ulaganja u kulturno-turističku infrastrukturu koji su financirani iz nekoliko EU programa.

Projekti u pripremi

U tijeku je oblikovanje nekoliko razvojnih projekata Grada koji će, ovisno o svojoj vrsti, biti prijavljeni za odgovarajuće EU (su)financiranje.

STATISTIKA PROJEKATA

0

projekata

0

završenih projekata

0kn

iznos bespovratnih sredstava

0

projekata u pripremi
Opatija