Gradsko vijeće usvojilo rebalans Proračuna za 2018.

 Na jucerašnjoj 16. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije gradski su vijecnici sa 14 glasova za prisutnih vijecnika usvojili rebalans Proracuna za 2018. godinu. Rebalans Proracuna donosi povecanje važeceg Proracuna za 4.640.030 kuna ili 2,1%.  Prihvacanjem rebalansa odmah prestaju Privremene mjere za uravnoteženje proracuna te su sada stvoreni uvjeti za isplatu svih poticaja i subvencija gradanima, poput poticaja za novorodenu djecu, za što je osigurano dodatnih 300 tisuca kuna, poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje za što je rebalansom predvideno 350 tisuca kuna, božicnica umirovljenicima koji imaju mirovinu do 3 tisuce kuna u iznosu od 500 kuna, subvencije udžbenika srednjoškolcima i ostalo.   Iako prodaja zgrade djecjeg vrtica u središtu Opatije nije prihvacena jer je predstavnicka vecina glasala protiv izglasane su prodaje drugih predloženih nekretnina, one u Iki u kojoj je salon namještaja te nekretnina u Voloskom i Icicima.   Vijecnici su usvojili i Prijedlog izmjene i dopune gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture i programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini te Prijedlog odluke o izmjeni programa utroška spomenicke rente. Dana je i suglasnost na ulaganja u Projekt prenamjene poslovne gradevine u sportsko-rekreacijski centar Dobrec, koji je prijavljen na natjecaj LAG-a Terra Liburna u okviru Programa ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo. Projekt je težak 485 tisuca kuna, od toga bi bespovratna sredstva iznosila 349 tisuca kuna. Izgradnjom ovog centra svi stanovnici Dobreca, kao i njihovi gosti, moci ce svakodnevno koristiti dvoranu za razne sportske, rekreativne, društvene i zabavne aktivnosti. Prisegu na vijecnicko mjesto u opatijskom Gradskom vijecu jucer je položio dr. med. Arsen Stanic, clan Nezavisne liste Ive Dujmica koji je na tom mjestu zamijenio doc.dr.sc Andreju Rudancic.  

Opatija