III. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

Obavještavamo da je Primorsko-goranska županija donijela III. Dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Grada Opatije za 2019. godinu. 1. Dopuna 2. Obrazac zahtjeva  

Opatija