Info dan programa URBACT

U Opatijskoj Villi Antonio je prošloga petka održan Infodan programa URBACT – Udruge gradova u RH. URBACT III je program meduregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i opcina) koji izraduju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. Glavna tema Infodana bio je novi poziv za Mreže za planiranje koji je objavljen 7. sijecnja. Sudionicima su prezentirani detalji poziva te iskustva dionika ukljucenih u prvi ciklus Mreža za planiranje, koji je završio u svibnju prošle godine.   Mi smo u Gradu Opatiji svjesni koliko je važna suradnja i razmjena iskustava izmedu gradova na nacionalnoj i na europskoj razini. Program URBACT svojim programima pomaže europskim gradovima pronaci rješenja za urbane izazove, a tih je izazova mnogo i s njima se svakodnevno suocavamo kako u vecim, tako i u manjim gradskim sredinama. Europska iskustva na razini traženja odgovarajucih prometnih rješenja, prikupljanja i reciklaže otpada nama su vrlo potrebna i dragocjena. Nitko od nas ne zna sve što nam treba za dobro funkcioniranje lokalne samouprave te su stalna edukacija i dijeljenje iskustava ono što nam svima treba kako bi naši gradovi i opcine bolje funkcionirali te da ostvarimo stvarne i vidljive pomake unaprijed, naglasio je zamjenik gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic na otvaranju Infodana.

Opatija