Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt novog vrtića Grada Opatije

Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt novog vrtića Grada Opatije

Krajem ožujka ove godine prijavili smo projekt „Uredenje okoliša i zelenog krova sa navodnjavanjem i opremanjem fiksnom opremom djecjeg vrtica Punta Kolova u  Opatiji“ na natjecaj Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku koji je objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ djecjim vrticima u 2018.godini. Odlukom Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku, Klasa: 555-09/18-06/1 Urbroj: 519-03-1-1/2-18-6 od 11.svibnja 2018., osigurana je financijska potpora Gradu Opatiji za uredenje i opremanje zelenih površina djecjeg vrtica u izgradnji na Punta Kolovi u iznosu od 285.439,00 kn.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija