Ispravak natječaja za prodaju nekretnina

Grad Opatija objavljuje   ISPRAVAK   NATJECAJA za prodaju nekretnina               U natjecaju za prodaju nekretnina objavljenom u Novom listu dana 14. travnja 2019. godine, u tocki I. za nekretnine pod rednim brojem 1. i 2. izostavljaju se rijeci: “plus troškovi objave natjecaja“             U ostalom dijelu Natjecaj ostaje nepromijenjen.                                                                                                                                                                    GRAD OPATIJA

Opatija