I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i I. Izmjena i dopuna Potvrde PGŽ-e – objava u „Službenim novinama“ PGŽ-e

Prema informaciji dobivenoj od „Službenih novina“ PGŽ-e I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i I. izmjena i dopuna Potvrde PGŽ-e biti će objavljene u „Službenim novinama“ PGŽ-e  broj 1, sa danom 21. siječanj 2022. godine te će I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu stupiti na snagu 29. siječnja 2022. godine.

 

I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu i I. Izmjena i dopuna Potvrde PGŽ-e upućuju se na objavu u „Službene novine “ PGŽ-e

Opatija