Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

  Sukladno clanku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uredenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) objavljuje se Izvješce o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija. Izvješce

Opatija