Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Naziv akta/teme savjetovanja Odluka o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda komunalne naknade RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA 31.10. – 14.11.2018. godine   NAZIV UCESNIKA PRIJEDLOG OCITOVANJE PREDLAGATELJA   DAMIR KRAMARIC 51410 OPATIJA Dr. Ivana Pošcica 7 – da se preciznije definiraju tipovi prostora prilikom utvrdenja visine koeficijenta namjene (Kn) prema clanku 6. Odluke s posebnim naglaskom da treba posebno odrediti koeficijent namjene za pomocne prostore i spremišta u kojima se ne obavlja djelatnost , ali su ti prostori neophodni za obavljanje djelatnosti   – prihvacen je prijedlog da se svi pomocni prostori i spremišta za potrebe obavljanja djelatnosti posebno odrede kao i pomocni prostori za stanovanje s koeficijentom „1“ u clanku 5. Odluke uz naznaku da se ti prostori moraju voditi kao zasebni prostori odvojeni od prostora u kojima se obavlja djelatnost -generalna primjedba ucesnika da se preciznije definiraju svi tipovi prostora , prilikom utvrdivanja koeficijenta namjene, u clanku 6. Odluke se u ovom trenutku ne može prihvatiti, s obzirom na potrebu hitnog uskladenja postojece Odluke o komunalnoj naknadi s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U nekom sljedecem postupku izmjene Odluke trebat ce voditi racuna o ovoj primjedbi i sustavno analizirati sve vrste djelatnosti s koeficijentima.   Koordinator savjetovanja : Saša Dunatov, dipl. iur.          Opatija, 15.11.2018. godine

Opatija