Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 6. Odluke o porezima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 45/22)

 GRAD OPATIJA

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

priopćava svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Opatije, da su radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2023. godini, do 31. ožujka 2023. godine, obvezni dostaviti:

        PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR  ZA 2023. GODINU

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Visina poreza na kuće za odmor iznosi 1,99 EUR/ 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje, sukladno Odluci o porezima Grada Opatije.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj  i to za fizičke osobe u iznosu od 10,00 EUR do 660,00 EUR te za pravne osobe u iznosu od 260,00 EUR do 3.310,00 EUR, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 2.  i  člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu može se preuzeti u priloženom dokumentu i na službenoj mrežnoj stranici Grada Opatije.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu s popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) potrebno je dostaviti poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 6, 51410 Opatija ili na e-mail: [email protected].

Za sve upite  o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/680-153 ili na e-mail: [email protected].

Priloženi dokumenti

Opatija