Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

Javno savjetovanje otvoreno je od 21. travnja do 22. svibnja 2023. godine.

 Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu dostaviti putem elektroničke pošte na adresu [email protected], na obrascu koji se nalazi u prilogu.

 

Priloženi dokumenti

Opatija