Javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa za 2018.

Sve primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adrese: [email protected] ili [email protected]   OBRAZLOŽENJE   Izmjene i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2018. predlažu se iskljucivo radi preciznijeg odredenja dijela odredbi. koje se odnose na poticaje za obavljanje registrirane djelatnosti te poticaje za obavljanje odredenih djelatnosti u dijelovima Grada. Naime dosadašnja iskustva u provedbi Programa ukazala su da bi se pojedine odredbe Programa  koje se odnose na poticaje za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti te poticaje za obavljanje odredenih djelatnosti u dijelovima Grada trebale precizirati kako bi iste bile u potpunosti suglasne s ciljevima i svrhom programa. Tako se predlaže da se u dijelu odredbi koji se odnose na ostvarivanje prava na poticaj za obavljanje djelatnosti trgovine na malo i ugostiteljstva navede brojcana oznaka i naziv djelatnosti iz NKD-a. Naime svrha je bila da u pojedinim dijelovima Grada stanovnici zadrže mogucnost kupovanja osnovnih živežnih namirnica kako postojeci poduzetnici ne bi zatvorili svoje trgovine odnosno da se potakne otvaranje novih malih trgovina. Takoder je svrha bila da se postojeci ugostiteljski objekti u sklopu društvenih domova i sportskih objekata (bocarije) nastave obavljati djelatnost kako bi stanovništvo zadržalo mjesta okupljanja i druženja. Kako bi se precizirale djelatnosti i vrsta prostora za koje se može dodijeliti poticaj ovim se prijedlogom isti vezuju uz Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti te posebne propise koji reguliraju djelatnost trgovine (Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo)  i ugostiteljstva (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti). Tako se predlaže da umjesto važece definicije „trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima“ poticaj može ostvariti ako se obavlja djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasicne prodavaonice ili mini marketa Nadalje, umjesto važece definicije „ugostiteljska djelatnost“ predlaže se da se poticaj može ostvariti ako se obavljaju djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pica i to u skupini: Restorana Barova Objekti jednostavnih usluga Konacno, predlaže se da se u naselja za ostvarivanje poticaja za obavljanje djelatnosti trgovine doda i naselje Opric, koje važecim Programom nije obuhvaceno, iako isto ispunjava ciljeve i svrhu Programa.   Osim toga predlaže se da se u dijelu reguliranja poticaja za pocetak obavljanja djelatnosti zasebnim clankom regulira pitanje sezonskih obrta odnosno onih koji posluju (obavljaju djelatnost) samo u dijelu kalendarske godine. Naime postojecim Programom propisano je da obrtnik mora obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci jer bi u protivnom bio obvezan vratiti poticaj (clanak 19.). Do sada se uglavnom radilo o obrtima koji posluju cijelu godinu. U slucaju sezonskih obrta tih dvanaest mjeseci nije moguce ostvariti u jednoj kalendarskoj godini vec kroz više godina. Stoga se predlaže propisati da korisnik sredstava za pocetak obavljanja djelatnosti. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje krace od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na podrucju Grada  sve dok zbroj mjeseci po godinama ne dosegne ukupno dvanaest pocev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja . Mjesecni poticaj za pocetak obavljanja djelatnosti isplatit ce se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplacuje kako je regulirano važecom odlukom koja se u tome dijelu ne mijenja. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu  

Opatija