Javno savjetovanje – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS za 2019/2020

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020   U razdoblju trajanja savjetovanja svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu [email protected]   obrazloženje   Ovom Odlukom se utvrduju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja cija su sjedišta na podrucju drugih jedinica lokalne samouprave. Sukladno Odluci o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2018/2019., izdane su 4 suglasnosti (za jedno dijete je ukinuto rješenje radi promjene prebivališta) u ustanovama Djecji vrtic Matulji, Djecji vrtic Vladimir Nazor Kastav, Djecji vrtic Mali princ i Waldorfski djecji vrtic. Pravo na suglasnost odobravalo se djeci koja su u pedagoškoj godini 2017/2018. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na podrucju Grada Opatije za sve clanove zajednickog domacinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja. Za pedagošku godinu 2019/2020. predvida se da ce se kapacitetima Djecjeg vrtica Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s podrucja Grada Opatije za smještaj djece u programe vrtica, stoga nije potrebno odobravati smještaj u drugim vrticima i kod dadilja, osim u slucajevima gdje djeca vec više godina polaze djecji vrtic izvan Opatije. Kako je tendencija Grada da raznim mjerama podupire razvoj slabije razvijenih dijelova i pomaže gradane u slabije razvijenim dijelovima Grada, predlaže se da se i u podrucju predškolskog odgoja mjerama olakša roditeljima s djecom. Stoga se predlaže da roditelji iz dijelova Grada koji zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specificnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave (primjerice naselja Vela i Mala Ucka), mogu dobiti suglasnost za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u djecjem vrticu koji se nalazi na podrucju druge jedinice lokalne samouprave. Prijedlog je da za sljedecu pedagošku godinu pravo na suglasnost za sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave odobri djeci koja su u pedagoškoj godini 2018/2019. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na podrucju Grada Opatije za sve clanove zajednickog domacinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja. Iznimno, uvjet pohadanja programa u pedagoškoj godini 2018/2019. ne mora biti ispunjen ukoliko dijete i clanovi zajednickog domacinstva  imaju prebivalište na podrucju slabije razvijenog dijela Grada Opatije, a koje zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specificnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave. Troškovi programa sufinancirali bi se u visini razlike izmedu utvrdene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju placaju roditelji u toj ustanovi, utvrdenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove, uz uvjet da taj iznos ne može biti veci od razlike izmedu ekonomske cijene i cijene koju placaju roditelji za istovjetni program u Djecjem vrticu Opatija. Zahtjevi za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnose se Upravnom odjelu za financije i društvenu djelatnosti, a uz zahtjev se prilaže dokumentacija navedena na obrascu kojom se dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta za ostvarivanje prava. Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing. PRIJEDLOG ODLUKE        

Opatija