Javno savjetovanje – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS za 2019/2020

Javno savjetovanje – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS za 2019/2020

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020   U razdoblju trajanja savjetovanja svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu andrea.brumnjak@opatija.hr   obrazloženje   Ovom Odlukom se utvrduju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja cija su sjedišta na podrucju drugih jedinica lokalne samouprave. Sukladno Odluci o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2018/2019., izdane su 4 suglasnosti (za jedno dijete je ukinuto rješenje radi promjene prebivališta) u ustanovama Djecji vrtic Matulji, Djecji vrtic Vladimir Nazor Kastav, Djecji vrtic Mali princ i Waldorfski djecji vrtic. Pravo na suglasnost odobravalo se djeci koja su u pedagoškoj godini 2017/2018. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na podrucju Grada Opatije za sve clanove zajednickog domacinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja. Za pedagošku godinu 2019/2020. predvida se da ce se kapacitetima Djecjeg vrtica Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s podrucja Grada Opatije za smještaj djece u programe vrtica, stoga nije potrebno odobravati smještaj u drugim vrticima i kod dadilja, osim u slucajevima gdje djeca vec više godina polaze djecji vrtic izvan Opatije. Kako je tendencija Grada da raznim mjerama podupire razvoj slabije razvijenih dijelova i pomaže gradane u slabije razvijenim dijelovima Grada, predlaže se da se i u podrucju predškolskog odgoja mjerama olakša roditeljima s djecom. Stoga se predlaže da roditelji iz dijelova Grada koji zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specificnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave (primjerice naselja Vela i Mala Ucka), mogu dobiti suglasnost za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u djecjem vrticu koji se nalazi na podrucju druge jedinice lokalne samouprave. Prijedlog je da za sljedecu pedagošku godinu pravo na suglasnost za sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave odobri djeci koja su u pedagoškoj godini 2018/2019. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na podrucju Grada Opatije za sve clanove zajednickog domacinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja. Iznimno, uvjet pohadanja programa u pedagoškoj godini 2018/2019. ne mora biti ispunjen ukoliko dijete i clanovi zajednickog domacinstva  imaju prebivalište na podrucju slabije razvijenog dijela Grada Opatije, a koje zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specificnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave. Troškovi programa sufinancirali bi se u visini razlike izmedu utvrdene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju placaju roditelji u toj ustanovi, utvrdenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove, uz uvjet da taj iznos ne može biti veci od razlike izmedu ekonomske cijene i cijene koju placaju roditelji za istovjetni program u Djecjem vrticu Opatija. Zahtjevi za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnose se Upravnom odjelu za financije i društvenu djelatnosti, a uz zahtjev se prilaže dokumentacija navedena na obrascu kojom se dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta za ostvarivanje prava. Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing. PRIJEDLOG ODLUKE        

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija