Kalendar školske godine 2019./2020.

   Grad Opatija, kao osnivac Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov Opatija potvrdio je prijedlog škole kojim je odabran sljedeci nacin realizacije odmora za ucenike tijekom nastavne godine 2019./2020. Zimski odmor za ucenike pocinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. sijecnja 2020. godine, s tim da nastava pocinje 13. sijecnja 2020. godine. Proljetni odmor za ucenike pocinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava pocinje 20. travnja 2020. godine. Školska godina za sve ucenike u RH pocinje 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020.  

Opatija