MO Oprič (arhiva)

Online predavanje “Kako rad mjesnih odbora učiniti transparentnijim”

U organizaciji ureda Povjerenika za informiranje, u suradnji s Udrugom gradova, održano je online predavanje

Obavijest za Mjesne odbore – Obrasci za dostavu podataka o članovima VMO-a Gradu Opatiji

Sukladno Odluci o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora, a za potrebe evidencije

Akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada 2022. godine

I ove će se godine na području Opatije provoditi akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada. Sve

Opatija