KIng of Učka u projektu ZWB

U srijedu, 05. lipnja 2019., Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao partneri na projektu Zero Waste Blue, programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., organizirali su radni sastanak  u Opatiji povodom sportskog dogadaja „King of Ucka“. Sastanku su prisustvovali predstavnici dionika nadolazeceg sportskog dogadaja „KING OF UCKA“ koji ce se održati 28. rujna 2019. godine u Icicima: Sportski savez Grada Opatije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Komunalac d.o.o., Javna ustanova „Park Priroda Ucka“, Savez športske rekreacije „Šport za sve“ PGŽ, Mateo Jurcic Videography, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, BK Rijeka, BK Campetto, TOP SPORT EVENTS d.o.o., AD NATURA SPORT d.o.o.  te organizatori sastanka – Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Izv. prof.dr.sc. Marinela Krstinic Nižic s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je prezentaciju o Zero Waste Blue projektu te upoznala prisutne s osnovnim karakteristikama Zero Waste koncepta. Dionici su upoznati na koji nacin sportski dogadaji, koji se odvijaju na lokalitetima kulturne i prirodne baštine, usprkos velikom broju posjetitelja, mogu postati „održivi“ te jedan od motiva dolaska u turisticku destinaciju. Direktor Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, Dalibor Korenic, kao glavni organizator „Hrvatskog festivala sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješacenju“ održanog u travnju, dao je primjer dobre prakse kako festival smanjuje negativne utjecaje na okoliš. Glavni organizatori  Elvir Sulic i Vladimir Miholjevic predstavili su sportski dogadaj „King of Ucka“ koji ce se održati  28. rujna ove godine na relaciji od Icica do Vojaka – vrha Ucke, s naglaskom da se radi o manifestaciji u koju su ukljuceni profesionalni biciklisti, kao i rekreativci  Svi sudionici aktivno su sudjelovali u pronalasku dodatnih ideja na koji nacin sportski dogadaj KING OF UCKA uciniti još održivijim te kako što bolje primijeniti nacela i znacajke Zero Waste Blue projekta. 

Opatija