Komunalno redarstvo kreće u akciju

   Komunalno redarstvo Grada Opatije utvrdilo je da dio korisnika i nakon znatno produljenog roka za zaduživanje i reguliranje odnosa u pogledu zbrinjavanja komunalnog otpada, o cemu su gradani pravovremeno obavješteni, nije regulirao svoj status u pogledu zbrinjavanja komunalnog otpada. Grad Opatija nece dopustiti da se otpad nezakonito odbacuje na javne površine na štetu korisnika koji su uredno regulirali svoje odnose i koji poštuju propise te ce se kažnjavati svako zateceno odbacivanje otpada na javnu površinu. Podsjetimo, Odlukom o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbacenog u okoliš na podrucju Grada Opatije propisane su i novcane kazne od 1.000 kn za fizicku osobu, 5.000 kn za fizickog obrtnika i samostalnu djelatnost te 10.000 kn za pravnu osobu zatecenu kako krši propise. Komunalni redar je ovlašten naplatiti prekršajnu kaznu na mjestu pocinjenja.

Opatija