Konačni rezultati izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji

Objavljujemo konacne rezultate Izbora za vijeca i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji, koji su održani 5.svibnja 2019.  VIJECE SRPSKE NACIONALNE MANJINE PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE PREDSTAVNIK TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE

Opatija