Koncesionar za dimnjačarske usluge

  Foto: Novi list    Gradsko vijece Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjacarskih poslova na podrucju Grada Opatije tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. Koprivnica, Ivana Generalica bb (mob: 098 942 8867; mob: 099 251 3626; [email protected]). Na temelju navedene Odluke Gradonacelnik Grada Opatije zakljucio je s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji na razdoblje od 18. sijecnja 2019. godine do 18. sijecnja 2024. godine. Provodenje strucnog nadzora nad obavljanjem rada koncesionara u ime koncedenta obavlja djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Petar Sanicanin (mob. 091-2718-005; fiksni 680-138; [email protected]). Cjenik dimnjacarskih usluga.

Opatija