Liste kandidata za Izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Objavljujemo pravovaljane liste kandidata za Izbore za vijeca i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji koji ce se održati 5. svibnja 2019.   LISTE

Opatija