Marija Randić v. d. pročelnika

Gradonacelnik Grada Opatije donio je odluku da Mariju Randic, mag. iur., privremeno imenuje vršiteljicom dužnosti procelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, do imenovanja procelnika na nacin propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci. Odluka stupa na snagu od 1. kolovoza 2019. godine. Ova je odluka donesena obzirom da procelniku Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijelu Jermanu prestaje služba sukladno Sporazumu o prestanku službe dana 31. srpnja 2019. godine.  Marija Randic je službenica u Gradu Opatiji na radnom mjestu viša strucna suradnica za utvrdivanje i naplatu prihoda u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, a dužnost ce v.d. procelnika obavljati do završetka natjecaja za zapošljavanje na tom radnom mjestu koji ce biti objavljen u dogledno vrijeme.

Opatija