Marija Trinajstić dobitnica nagrade za životno djelo Grada Opatije

Marija Trinajstić dobitnica nagrade za životno djelo Grada Opatije

  Na jucerašnjoj, 22. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije izabrani su dobitnica nagrade za životno djelo, pocasna gradanka i dobitnici godišnjih nagrada Grada koje ce prigodno biti urucene na svecanoj sjednici Gradskog vijeca uz Dan Grada, 23. srpnja 2019. u Centru Gervais. Dobitnica nagrade za životno djelo je Marija Trinajstic, pjesnikinja, prozaistica i bivša predsjednica Katedre cakavskog sabora Opatije. Nakon što Ocjenjivacki sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije nije dovoljnim brojem glasova svojih clanova usvojio niti jedan prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo, Gradskom vijecu nije predložen ni jedan kandidat za tu nagradu. Vijecnica NL Ive Dujmica Aleksandra Tramontana predložila je dopunu dnevnog reda jucerašnje sjednice, kojom se na sjednici ipak našla tocka o prijedlogu dodjele nagrade za životno djelo Mariji Trinajstic te je prijedlog, naposljetku, s 13 glasova za usvojen. Pocasnom gradanskom grada Opatije Gradsko je vijece imenovalo veliku prijateljicu Opatije, Kineskinju Liu Pilato Liying, u europskim krugovima poznatiju kao Lily. Ona je kroz godine, svojim poznanstvima i kontaktima s Veleposlanstvom NR Kine u Hrvatskoj i mjerodavnim institucijama u Kini, omogucila brojne sastanke predstavnika Grada Opatije, TZ-a Grada Opatija i gospodarstvenika i time dala velik doprinos turistickoj promociji i prepoznatljivosti Opatijske rivijere na kineskom tržištu. Dobitnici Godišnjih nagrada Grada Opatije su Caffe bar Tik-Tak za podrucje gospodarstva, Nikola Cvjetovic za podrucje kulture, uciteljice Podrucne škole Veprinac Sanja Albaneže, Tatjana Bonazza-Cekada i Ljiljana Božicevic za podrucje društvenog života te Kristina Tubic za podrucje društvenog života. Gradski vijecnici nisu prihvatili Prijedlog Odluke gradonacelnika o lokaciji Dnevnog boravka za starije osobe na lokaciji Doma zdravlja na Novoj cesti, koja ce se osloboditi kada se u Opatiji sagradi novi Dom zdravlja, kao niti Prijedlog za raspisivanje javnog natjecaja za prodaju stare zgrade djecjeg vrtica u centru Opatije. Usvojen je Prijedlog izmjena proracuna Grada Opatije za 2019.  Nominalno prijedlog I. izmjena Proracuna donosi povecanje važeceg proracuna za 17.553.280 kuna ili 12,49% tako da Proracun sada iznosi 158.129.980,00 kuna. Bitne izmjene Proracuna ovim rebalansom su povecanje sredstava za pojedine programe, projekte i aktivnosti: osiguravanje sredstava za realizaciju ugovora s MUP-om o uredenju prostora u koji je Policijska postaja Opatija preselila, povecanje sredstava za mjere poticaja poduzetnika kako bi svima koji su podnijeli zahtjev mogao biti isplacen poticaj, kao i radi novog planiranog poticaja za sufinanciranje dokumentacije za prijavu na europske i nacionalne fondove te povecanje sredstva za pojedine stavke radi predvidanja viših troškova u odnosu na važeci plan (održavanje komunalne infrastrukture, pojacan odvoz otpada i slicno). Prihvaceno je i Izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2018. godinu. Proracun Grada Opatije za 2018. ostvario je negativnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 13.191.347,00 kuna.  Gradsko je vijece prihvatilo Izviješce o izvršenju planiranih programa, projekata i akcija Destinacijskog akcijskog plana Grada Opatije za 2018. godinu o kojem je izvijestio Branko Blaževic, predsjednik Strucnog tijela za provodenje i pracenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija