Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za iznajmljivače

 Uslijed ucestalih pitanja gradana Opatije koji se bave djelatnošcu iznajmljivanja smještajnih kapaciteta, a vezano uz novu Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci, koju treba donijeti Grad Opatija, sukladno Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje na snagu stupaju od 1. sijecnja 2019. godine. Izmjenama Zakona propisano je da su predstavnicka tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31. sijecnja 2019. Naime, Grad Opatija zapoceo je s pripremama oko izrade Odluke koja ce biti predložena Gradskom vijecu radi donošenja u zakonskom roku. Prije toga ce odluka biti na javnom savjetovanju za zainteresiranom javnošcu gdje ce svi gradani moci dati svoje primjedbe. Medutim, u ovome trenutku nismo u mogucnosti sastaviti i objaviti nacrt odluke buduci još uvijek nije donesen Pravilnik koji je dužan donijeti Ministar financija prema istom Zakonu, a  kojim ce se definirati nacin obracuna. Pravilnik je objavljen, ali je na javnom savjetovanju Vlade RH s trajanjem do 22. 12. 2018.godine. Prema tom prijedlogu Pravilnika ostala bi mogucnost utvrdivanja poreza po naseljima kao što je slucaj bio i do sada. Dakle, tek kada se donese Pravilnik moci cemo Nacrt odluke uputiti na javno savjetovanje. Konacan iznos paušalnog poreza utvrduje u konacnici Gradsko vijece, koje može, ali ne mora prihvatiti prijedlog odluke koju upucuje gradonacelnik po proteku javnog savjetovanja.  

Opatija