Naučite kineski jezik na FMTU-u

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u tijeku su upisi na programe cjeloživotnog obrazovanja: Kineski jezik u turizmu za pocetnike Poslovno komuniciranje na kineskom za pocetnike. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u suradnji s Veleposlanstvom NR Kine u RH i Gradom Opatijom organizira obrazovni program kineskog jezika i kulture. U studenom 2015. poceli su programi cjeloživotnog obrazovanja ucenja kineskog jezika. Programi su akreditirani od strane Sveucilišta u Rijeci. Kroz pet ciklusa programe je uspješno završilo 150 polaznika: studenata fakulteta i djelatnika turisticko-ugostiteljske prakse. Program obuhvaca 60 sati nastave. Nastva se izvodi na kineskom, a jezik poucavanja je engleski. Na kraju programa polaže se ispit te polaznik dobiva potvrdu o položenom ispitu i ostvarenih 5 ECTS bodova. Programi su besplatni. Prijave za sve zainteresirane polaznike  traju do 17.ožujka 2019. Detaljne informacije o programima mogu se pronaci na web stranici Fakulteta https://www.fmtu.uniri.hr/studiji/cjelozivotno-obrazovanje.

Opatija